Phần mềm quản lý MinerTính năng nổi bật

Kết nối điều khiển trên tất cả các loại thiết bị.
Tự điều chỉnh tools đào phù hợp với loại tiền
Tự đồng bộ cho nhiều máy con cùng lúc
Dual coins đơn giản hiệu quả
Quản lý máy online/offline
Thống kê loại coins đào kinh tế nhất

Tải về máy Liên hệ Điện thoại Facebook

Các pool chúng tôi đang sử dụng

Đảm bảo các tính năng khi đứt cáp của VN. Server đặc tại IDC Viettel Datacenter. Mạng quốc tế 100 Mb. Core vật lý 72 core / 1 server. Ram 800 Gb.

ETH POOL

Server : eth.epool.xyz:3333
Fee : 0.025%
Reward : 5 Eth / 1 Block

ETC POOL

Server : etc.epool.xyz:3333
Fee : 0.025%
Reward : 5 ETC / 1 Block

EXP POOL

Server : exp.epool.xyz:3333
Fee : 0.025%
Reward : 8 EXP / 1 Block

MUSIC POOL

Server : music.epool.xyz:3333
Fee : 0.5%
Reward : 314 Mu / 1 Block